Tak & Fasad

Professionell takläggning med lång garanti.
Tak & Fasad

Takläggning – Ett läckande tak kan leda till stora skador i din fastighet, det är därför viktigt att takarbetet blir fackmannamässigt utfört och att en omfattande och långvarig garanti kan utlovas – något du kan vara säker på när du anlitar våra kompententa takläggare.

Det är mycket att tänka på när det kommer till omläggning av ett tak, allt från materialval till snörasskydd och taksäkerhet. EMO AB erbjuder hållbara och kostnadseffektiva lösningar och arbetar uteslutande med den största och bästa leverantören när det kommer till tegel- och betongpannor