Bygg & Renovering

Vi gör det mesta inom bygg. Vi har erfarenhet från renoveringsjobb och nybyggnation.
Bygg & Renovering

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Inom affärsområde byggservice utför vi alla slags reparationer och underhållsarbeten åt försäkringsbolag, statliga, kommunala och privata fastighetsägare.

Våra medarbetare är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå t ex vid bränder, större vattenskador eller vid andra typer av saneringsarbeten.